GIỚI THIỆU

Cá tra là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của thủy sản Việt Nam. Để hiện đại hóa công tác thống kê, chuyển từ phương pháp thủ công sang tự động hóa các công đoạn xử lý số liệu , Tổng cục Thủy sản đã xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý thông tin sản xuất cá tra nhằm cung cấp các thông tin cần thiết để hỗ trợ cho quá trình ra quyết định 

CSDL có một số các chức năng chính như sau:
  • Cho phép cập nhật số liệu báo cáo theo tuần, theo năm cho các chỉ số
  • Cho phép tự động tính toán, xuất ra các mẫu báo cáo dựa theo yêu cầu của người dùng;
  • Thể hiện kết quả trên biểu đồ
  • Thống kê tần suất báo cáo của các đơn vị

(Các đơn vị có thể  nghiên cứu thêm tài  liệu hướng dẫn  để hiểu rõ cách thức sử dụng phần mềm này)

Để triển khai việc báo cáo trên CSDL, Tổng cục Thủy sản  đã ban hành văn bản số 1444/TCTS-NTTS ngày 10 tháng 6 năm 2013, theo đó có quy định phương thức,  nội dung và thời gian cho các kỳ báo cáo.

Đây là phiên bản đầu tiên được thiết kế và đưa vào vận hành, Tổng cục Thủy sản mong muốn nhận được nhiều ý kiến đóng góp trực tiếp từ quý vị sử dụng. Qua đó sẽ tiếp tục cải tiến, nâng cấp cơ sở dữ liệu nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu quản lý nhà nước.